Tình bạn là một trong những mối quan hệ quý giá nhất mà chúng ta có thể có trong cuộc đời. Nó không chỉ là có nhau khi vui, mà còn là sự chia sẻ, thấu hiểu, nâng đỡ và đồng hành trong mọi hoàn cảnh. 

Bài viết này tổng hợp những câu nói hay về tình bạn từ những tác giả nổi tiếng trên khắp thế giới. Những câu nói này được chia thành 5 nhóm ý nghĩa cụ thể, từ đó bạn có thể tìm thấy sự đồng cảm và những cảm xúc chân thật qua những câu nói đó, giúp chúng ta nhận ra giá trị to lớn của tình bạn trong cuộc sống nhé.

Danh ngôn về tình bạn như một yếu tố gắn kết cuộc sống

1. Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn.

“A friend is someone who knows all about you and still loves you.” (Elbert Hubbard)

2. Tình bạn là chất keo duy nhất có thể giữ thế giới lại với nhau.

“Friendship is the only cement that will ever hold the world together.” (Woodrow Wilson)

3. Một người bạn trung thành đáng giá hơn mười nghìn người họ hàng.

“One loyal friend is worth ten thousand relatives.” (Euripides)

4. Bạn bè là ánh nắng của cuộc sống.

“Friends are the sunshine of life.” (John Hay)

5. Đừng đi sau tôi; tôi có thể không dẫn đầu. Đừng đi trước tôi; tôi có thể không theo kịp. Hãy đi bên cạnh tôi và làm bạn của tôi.

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.” (Albert Camus)

6. Tình bạn là một cây che chở.

“Friendship is a sheltering tree.” (Samuel Taylor Coleridge)

7. Bạn bè là những người anh chị em mà Chúa không ban cho chúng ta. 

“Friends are the siblings God never gave us.” (Mencius)

8. Những người bạn thật sự không bao giờ xa cách, có thể là về khoảng cách nhưng không bao giờ là về trái tim.

“True friends are never apart, maybe in distance but never in heart.” (Helen Keller)

9. Một người bạn là người bỏ qua hàng rào đổ nát của bạn và ngắm nhìn những bông hoa trong vườn của bạn.

“A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.” (Anonymous)

10. Bạn bè là những người nâng đỡ chúng ta khi đôi chân ta mệt mỏi, và chia sẻ niềm vui khi ta đạt được thành công.

“Friends are the ones who lift us when our feet are weary, and share our joy when we succeed.” (Anonymous)

câu nói hay nhất về tình bạn

11. Tình bạn là sợi dây vàng kết nối trái tim của tất cả mọi người trên thế giới.

“Friendship is the golden thread that ties the heart of all the world.” (John Evelyn)

12. Tình bạn là sợi dây nối dài từ trái tim này đến trái tim kia, không bao giờ đứt gãy.

“Friendship is a string that connects one heart to another, never to be broken.” (Vô danh)

13. Tình bạn giống như một cuốn sách, cần phải đọc từ trang đầu đến trang cuối để hiểu rõ giá trị của nó.

“Friendship is like a book, you have to read from the first page to the last to understand its true value.” (Vô danh)

14. Tình bạn là nghệ thuật của sự thấu hiểu và chia sẻ, là nền tảng của một cuộc sống trọn vẹn.

“Friendship is the art of understanding and sharing, the foundation of a fulfilled life.” (Vô danh)

Sự chia sẻ và hỗ trợ của tình bạn trong cuộc sống

15. Tình bạn nhân lên những điều tốt đẹp của cuộc sống và chia sẻ những điều xấu xa.

“Friendship multiplies the good of life and divides the evil.” (Baltasar Gracián)

16. Một người bạn là người mà tôi có thể chân thành. Trước mặt anh ấy, tôi có thể nghĩ to lên.

“A friend is a person with whom I may be sincere. Before him, I may think aloud.” (Ralph Waldo Emerson)

17. Tình bạn mỏng manh như thủy tinh, một khi vỡ có thể được hàn gắn nhưng sẽ luôn có vết nứt.

“Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.” (Waqar Ahmed)

18. Một người bạn thật sự là người nghĩ rằng bạn là một quả trứng tốt dù anh ấy biết rằng bạn hơi nứt nẻ.

“A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.” (Bernard Meltzer)

19. Bạn của tất cả mọi người là bạn của không ai cả.

“A friend to all is a friend to none.” (Aristotle)

20. Tình bạn là một khuynh hướng mạnh mẽ và thường xuyên của hai người nhằm thúc đẩy những điều tốt đẹp và hạnh phúc của nhau.

“Friendship is a strong and habitual inclination in two persons to promote the good and happiness of one another.” (Eustace Budgell)

21. Bạn bè là những thủy thủ dẫn dắt chiếc thuyền tồi tàn của bạn an toàn vượt qua những dòng nước nguy hiểm của cuộc đời.

“Friends are the sailors who guide your rickety boat safely across the dangerous waters of life.” (Sare and Cate)

22. Tình bạn làm tăng thêm hạnh phúc và giảm bớt khổ đau, bằng cách nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

“Friendship improves happiness and abates misery, by the doubling of our joy and the dividing of our grief.” (Marcus Tullius Cicero)

23. Bạn bè thể hiện tình yêu của họ trong lúc khó khăn, không phải trong lúc hạnh phúc.

“Friends show their love in times of trouble, not in happiness.” (Euripides)

24. Một người bạn thực sự là người bước vào khi phần còn lại của thế giới bước ra.

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” (Walter Winchell)

Sự chia sẻ và hỗ trợ của tình bạn trong cuộc sống

25. Một người bạn thật sự chấp nhận con người bạn, nhưng cũng giúp bạn trở thành người mà bạn nên trở thành.

“A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should be.” (Vô danh)

26. Người bạn tốt là người luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

“A good friend is someone who is always willing to listen and share your joys and sorrows.” (Vô danh)

27. Khi bạn bè sẻ chia, gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn, niềm vui trở nên trọn vẹn hơn.

“When friends share, burdens become lighter, and joys become more complete.” (Vô danh)

28. Bạn bè là những người làm cho cuộc sống thêm màu sắc, sự sẻ chia thêm ý nghĩa.

“Friends are the ones who add color to life, making sharing more meaningful.” (Vô danh)

Tình bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống

29. Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là một cơ hội.

“Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.” (Khalil Gibran)

30. Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.

“The greatest gift of life is friendship, and I have received it.” (Hubert H. Humphrey)

31. Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá; khó tìm nhưng may mắn khi có được.

“A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.” (Irish Proverb)

32. Một người bạn thật sự là người luôn ở bên bạn khi anh ấy thà ở bất cứ đâu khác.

“A true friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else.” (Len Wein)

33. Một người bạn là món quà bạn tặng chính mình.

“A friend is a gift you give yourself.” (Robert Louis Stevenson)

34. Bạn bè là gia đình mà bạn chọn.

“Friends are the family you choose.” (Jess C. Scott)

35. Không có người lạ ở đây; Chỉ có những người bạn mà bạn chưa gặp.

“There are no strangers here; Only friends you haven’t yet met.” (William Butler Yeats)

36. Những người bạn tốt, những quyển sách hay và một lương tâm thanh thản: đây là cuộc sống lý tưởng.

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” (Mark Twain)

37. Một người bạn là điều trái tim luôn cần.

“A friend is what the heart needs all the time.” (Henry Van Dyke)

38. Tình bạn là rượu vang của cuộc sống.

“Friendship is the wine of life.” (Edward Young)

Sự chia sẻ và hỗ trợ của tình bạn trong cuộc sống

Tình bạn chân thật như một món quà quý giá

39. Tình bạn không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự chưa học được gì cả.

“Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.”(Muhammad Ali)

40. Một người bạn là người làm cho bạn dễ dàng tin vào bản thân mình.

“A friend is someone who makes it easy to believe in yourself.” (Heidi Wills)

41. Một người bạn là người biết bài hát trong trái tim bạn và có thể hát lại cho bạn khi bạn quên lời.

“A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words.”(C.S. Lewis)

42. Một bông hồng có thể là khu vườn của tôi… một người bạn, là thế giới của tôi.

“A single rose can be my garden… a single friend, my world.” (Leo Buscaglia)

43. Tình bạn là một cây trồng phát triển chậm và phải trải qua và chịu đựng những cú sốc của nghịch cảnh trước khi nó xứng đáng được gọi là tình bạn.

“Friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.” (George Washington) 

44. Không có gì trên trái đất này đáng quý hơn tình bạn thật sự.

“There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.” (Thomas Aquinas)

45. Trong sự ngọt ngào của tình bạn, hãy có những tiếng cười và sự chia sẻ niềm vui. Bởi vì trong những giọt sương nhỏ bé, trái tim tìm thấy buổi sáng của nó và được làm mới.

“In the sweetness of friendship let there be laughter, and sharing of pleasures. For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.” (Khalil Gibran)

46. Cuộc sống được dành cho những người bạn tốt và những cuộc phiêu lưu tuyệt vời.

“Life was meant for good friends and great adventures.” (Vô danh)

47. Thời điểm tốt nhất để kết bạn là trước khi bạn cần đến họ.

“The best time to make friends is before you need them.” (Ethel Barrymore)

48. Một người bạn là người cho bạn sự tự do hoàn toàn để là chính mình.

“A friendis someone who gives you total freedom to be yourself.” (Jim Morrison)

tình bạn quý giá

Mối liên kết sâu sắc và thấu hiểu của tình bạn

49. Tình bạn giống như một dòng sông lâu năm chảy mãi. Nó có thể thay đổi dòng chảy nhưng sẽ không bao giờ cạn khô.

“Friendship is like a perennial river which flows forever. It may change its path but will never ever dry up.”(Vô danh)

50. Những người bạn thật sự là những người hiếm hoi đến tìm bạn trong những nơi tối tăm và dẫn bạn trở lại ánh sáng.

“True friends are those rare people who come to find you in dark places and lead you back to the light.” (Vô danh)

51. Tình bạn không phải là về người bạn đã biết lâu nhất. Nó là về người đã đến và không bao giờ rời khỏi bạn.

“Friendship isn’t about whom you have known the longest. It’s about who came and never left your side.” (Vô danh)

52. Tình bạn không phải là một điều lớn lao, mà là hàng triệu điều nhỏ bé.

“Friendship is not a big thing, it’s a million little things.” (Vô danh)

53. Một người bạn là người có thể thấy được sự thật và nỗi đau trong bạn ngay cả khi bạn đang lừa dối tất cả những người khác.

“A friend is someone who can see the truth and pain in you even when you are fooling everyone else.” (Vô danh)

54. Bạn bè như những ngôi sao, họ đến rồi đi, nhưng những người ở lại là những người tỏa sáng.

“Friends are like stars, they come and go, but the ones that stay are the ones that glow.”(Vô danh)

55. Bạn bè giống như những bức tường. Đôi khi bạn dựa vào chúng, và đôi khi chỉ cần biết chúng ở đó là đủ.

“Friends are like walls. Sometimes you lean on them, and sometimes it’s good just knowing they are there.” (Vô danh)

56. Ngôn ngữ của tình bạn không phải là lời nói mà là những ý nghĩa.

“The language of friendship is not words but meanings.” (Henry David Thoreau)

57. Tình bạn thật sự đến khi sự im lặng giữa hai người trở nên thoải mái.

“True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” (David Tyson)

tình bạn mãi mãi

58. Chiếc gương tốt nhất là một người bạn cũ.

“The best mirror is an old friend.” (George Herbert)

59. Không con đường nào dài với những người bạn tốt.

“No road is long with good company.” (Turkish Proverb)

60. Đối với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới.

“To the world, you may be just one person, but to one person you may be the world.”(Dr. Seuss)

61. Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life.

“Tình bạn là cái bóng của buổi chiều, tăng lên với hoàng hôn của cuộc đời.”(Jean de La Fontaine)

62. Một người bạn tốt biết tất cả các câu chuyện của bạn. Một người bạn thân giúp bạn viết nên những câu chuyện đó.

“A good friend knows all your stories. A best friend helped you write them.” (Vô danh)

Xem thêm:

Từ những lời khẳng định tình bạn như một yếu tố đoàn kết và gắn kết, đến sự chia sẻ và hỗ trợ trong cuộc sống, mỗi câu nói đều mang đến một thông điệp sâu sắc và ý nghĩa của tình bạn. Hy vọng với bộ sưu tập những câu nói hay về tình bạn ở trên không chỉ giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của mối quan hệ này, mà còn làm phong phú thêm tâm hồn, mang lại niềm vui và động lực cho cuộc sống.


Vui lòng góp ý về tác giả của những câu trích dẫn gốc nếu bạn phát hiện điều bất thường ở phần bình luận để chúng tôi xây dựng bài viết chất lượng hơn! Chân thành cảm ơn Quý độc giả đã yêu mến!

Nội dung: Tổng hợp và review bởi DIMI BOOK
Hình ảnh: Internet
(*) Bản quyền bài viết thuộc về DIMI BOOK. Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “dimibook.com” khi chia sẻ hoặc trích dẫn trên các nền tảng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *