Skip links

Tag: Review sách

không diệt, không sinh, đừng sợ hãi

Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi

Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi là cuốn sách được viết bởi thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách cho biết chúng ta được tạo ra từ nước, không khí, đất, cát bụi… Khi chết đi chúng ta cũng trở về với mẹ thiên nhiên. Khi sinh ra chúng