Skip links

Tag: trí tuệ cảm xúc là gì

trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc là gì?

Daniel Goleman một tác giả nổi tiếng của Hoa Kỳ, một nhà tâm lý học nổi tiếng, một tác giả đoạt giải Pulitzer đã từng chia sẻ: “Một nhà lãnh đạo thành công chiếm 80% đến 100% EQ (trí tuệ cảm xúc). Hay Gardner (Cha đẻ của thuyết Trí thông