Một cuộc sống ý nghĩa là một hành trình đầy màu sắc luôn ẩn chứa những bài học quý giá và khoảnh khắc đáng nhớ. Trong bài viết hôm nay, DIMI BOOK giới thiệu đến bạn tuyển tập những câu nói những câu nói hay về cuộc sống từ những người nổi tiếng và những triết gia vĩ đại. 

Những câu nói ý nghĩa về cuộc sống không chỉ giúp bạn tìm thấy nguồn cảm hứng, mà còn giúp bạn suy ngẫm về mục đích sống, cách đối mặt với khó khăn và trân trọng những giá trị cốt lõi trong cuộc đời. Hãy cùng khám phá và để những lời khuyên sâu sắc này dẫn dắt bạn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và thành công.

Câu nói hay về hạnh phúc và thành công

1.“Mục đích của cuộc sống chúng ta là để hạnh phúc.”

“The purpose of our lives is to be happy.” (Dalai Lama)

2. “Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Nó đến từ chính hành động của bạn.”

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” (Dalai Lama)

3. “Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu những gì mình đang làm, bạn sẽ thành công.”

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” (Albert Schweitzer)

4. “Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể thực hiện là sống cuộc sống của những giấc mơ của bạn.”

“The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.” (Oprah Winfrey)

5. “Nếu bạn nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn. Nếu bạn nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ.”

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.” (Oprah Winfrey)

Chủ đề 1: Hạnh phúc và thành công

6. “Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, không phải với con người hoặc sự vật.”

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.” (Albert Einstein)

7. “Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đấy, không phải là tìm kiếm nhiều hơn, mà là phát triển khả năng tận hưởng ít hơn.”

“The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.” (Socrates)

8. “Hạnh phúc không phải là do may mắn, mà là do lựa chọn.” 

“Happiness is not by chance, but by choice.” (Jim Rohn)

9. “Hạnh phúc không phải là thứ bạn trì hoãn cho tương lai; đó là thứ bạn thiết kế cho hiện tại.”

“Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.” (Jim Rohn)

10. “Quá nhiều người trong chúng ta không sống với những giấc mơ của mình vì chúng ta đang sống với những nỗi sợ hãi.”

“Too many of us are not living our dreams because we are living our fears.” (Les Brown)

11. “Không bao giờ là quá muộn để trở thành người mà bạn có thể đã trở thành.”

“It is never too late to be what you might have been.” (George Eliot)

12. “Cuộc sống không được đo bằng số lần chúng ta hít thở, mà bằng những khoảnh khắc khiến chúng ta nghẹt thở.”

“Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.” (Vô danh)

Câu nói hay về cuộc sống và thái độ sống

13. “Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn đang bận lên kế hoạch khác.”

“Life is what happens when you’re busy making other plans.” (John Lennon)

14. “Hãy bận rộn sống hoặc bận rộn chết.”

“Get busy living or get busy dying.” (Stephen King)

15. “Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ.” 

“You only live once, but if you do it right, once is enough.” (Mae West)

16. “Cuối cùng, không phải những năm tháng trong cuộc đời bạn quan trọng. Mà là cuộc sống trong những năm tháng đó.”

“In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” (Abraham Lincoln)

17. “Cuộc sống hoặc là một cuộc phiêu lưu táo bạo hoặc là không có gì cả.”

“Life is either a daring adventure or nothing at all.” (Helen Keller)

18. “Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người chỉ tồn tại, thế thôi.”

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.” (Oscar Wilde)

19. “Cuộc sống quá quan trọng để bị xem như một điều nghiêm trọng.”

“Life is too important to be taken seriously.” (Oscar Wilde)

20. “Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và lương tâm thanh thản: đây là cuộc sống lý tưởng.”

“Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” (Mark Twain)

câu nói hay về thái độ sống

21. “Cuộc sống không phải là để tìm ra chính mình. Cuộc sống là để tạo ra chính mình.”

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” (George Bernard Shaw)

22. “Cuộc sống không phải là chờ đợi thời gian thích hợp, mà là tạo ra thời gian thích hợp.”

“Life isn’t about waiting for the right time, it’s about creating the right time.” (George Bernard Shaw)

23. “Đừng sống trong quá khứ, đừng mơ về tương lai, hãy tập trung tâm trí vào giây phút hiện tại.”

“Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.” (Buddha)

24. “Cuộc sống thực sự đơn giản, nhưng chúng ta khăng khăng làm cho nó phức tạp.” 

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.” (Confucius)

25. “Cuộc sống ngắn ngủi, và nó tùy thuộc vào bạn để làm cho nó ngọt ngào.”

“Life is short, and it is up to you to make it sweet.” (Sarah Louise Delany)

26 . “Tin rằng cuộc sống đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp tạo ra sự thật đó.”

“Believe that life is worth living, and your belief will help create the fact.” (William James)

27. “Hành động như thể những gì bạn làm có ý nghĩa. Nó thực sự có ý nghĩa.”

“Act as if what you do makes a difference. It does.” (William James)

Câu nói hay về khám phá bản thân và mục tiêu

28. “Chuyến đi duy nhất không thể là chuyến đi mà bạn không bao giờ bắt đầu.”

“The only impossible journey is the one you never begin.” (Tony Robbins)

29. “Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tạo ra nó.”

“The best way to predict your future is to create it.” (Peter Drucker)

30. “Tâm trí là tất cả. Bạn nghĩ gì bạn sẽ trở thành điều đó.”

“The mind is everything. What do you think you become.” (Buddha)

31. “Chúng ta nghĩ gì, chúng ta sẽ trở thành điều đó.”

“What we think, we become.” (Buddha)

32. “Mục đích của cuộc sống không phải là để hạnh phúc. Đó là để có ích, để đáng kính, để có lòng trắc ẩn, để tạo ra sự khác biệt rằng bạn đã sống và sống tốt.”

 “The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.” (Ralph Waldo Emerson)

33. “Đừng đi theo con đường mà người khác đã đi, hãy đi nơi không có đường và để lại dấu vết.”

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” (Ralph Waldo Emerson)

34. “Cuộc sống giống như việc đi xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.”

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” (Albert Einstein)

35. “Giữa khó khăn là cơ hội.”

“In the middle of difficulty lies opportunity.” (Albert Einstein)

câu nói hay về khám phá bản thân

36. “Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.”

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life.” (Steve Jobs)

37. “Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm.”

“The only way to do great work is to love what you do.” (Steve Jobs)

38. “Cách tốt nhất để tìm ra chính mình là đánh mất mình trong sự phục vụ người khác.”

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” (Mahatma Gandhi)

39. “Bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn thấy trong thế giới.”

“You must be the change you wish to see in the world.” (Mahatma Gandhi)

40. “Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là đứng dậy mỗi khi chúng ta gục ngã.”

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” (Nelson Mandela)

41. “Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân.”

“A journey of a thousand miles begins with a single step.” (Lão Tử)

42. “Ý nghĩa của cuộc sống là tìm ra món quà của bạn. Mục đích của cuộc sống là trao tặng nó đi.”

“The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.” (Pablo Picasso)

43. “Cuộc sống ngắn ngủi, nhưng nó rộng lớn. Điều này cũng sẽ qua đi.”

“Life is short, but it is wide. This too shall pass.” (Rebecca Wells)

Câu nói hay về tầm quan trọng của giây phút hiện tại

44. “Hãy biến những vết thương của bạn thành sự khôn ngoan.”

“Turn your wounds into wisdom.” (Oprah Winfrey)

45. “Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.”

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” (Confucius)

46. “Những gì nằm sau chúng ta và những gì nằm trước chúng ta đều là những việc nhỏ bé so với những gì nằm trong chúng ta.”

“What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.” (Ralph Waldo Emerson)

47. “Giới hạn duy nhất cho sự hiện thực hóa của ngày mai là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.”

“The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today.” (Franklin D. Roosevelt)

48. “Trong ba từ, tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học về cuộc sống: nó vẫn tiếp tục.”

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.” (Robert Frost)

49. “Cách tốt nhất để vượt qua luôn là đi xuyên qua.”

“The best way out is always through.” (Robert Frost)

50. “Cách tốt nhất để trả cho một khoảnh khắc đáng yêu là tận hưởng nó.”

“The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it.” (Richard Bach)

51. “Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với nó.”

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.” (Charles R. Swindoll)

52. “Những khó khăn trong cuộc sống nhằm làm cho chúng ta tốt hơn, không phải cay đắng hơn.”

“Difficulties in life are intended to make us better, not bitter.” (Dan Reeves)

Câu nói hay về tầm quan trọng của giây phút hiện tại

53. “Rủi ro lớn nhất là không dám chấp nhận rủi ro… Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, chiến lược duy nhất đảm bảo thất bại là không dám chấp nhận rủi ro.”

“The biggest risk is not taking any risk… In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.” (Mark Zuckerberg)

54. “Bạn không thể tìm thấy hòa bình bằng cách tránh né cuộc sống.”

“You cannot find peace by avoiding life.” (Virginia Woolf)

55. “Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi mà là học cách nhảy múa dưới mưa.”

“Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain.” (Vivian Greene)

56. “Sống là thay đổi, và hoàn hảo là thay đổi thường xuyên.”

“To live is to change, and to be perfect is to have changed often.” (John Henry Newman)

57. “Chúng ta không nhớ những ngày; chúng ta nhớ những khoảnh khắc.”

“We do not remember days; we remember moments.” (Cesare Pavese)

58. “Mỗi khoảnh khắc là một sự khởi đầu mới.”

“Every moment is a fresh beginning.” (T.S. Eliot)

Câu nói hay về cảm hứng và sức mạnh tinh thần

59. “Những điều tốt đẹp và đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc chạm vào. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim.”

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” (Helen Keller)

60. “Yêu và được yêu là cảm nhận ánh mặt trời từ cả hai phía.”

“To love and be loved is to feel the sun from both sides.” (David Viscott)

61. “Đừng nhìn đồng hồ; hãy làm những gì nó làm. Tiếp tục tiến lên.”

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” (Sam Levenson)

62. “Cuộc sống không được kiểm nghiệm không đáng sống.”

“The unexamined life is not worth living.” (Socrates)

63. “Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của những giấc mơ của họ.”

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” (Eleanor Roosevelt)

64. “Để xử lý bản thân, hãy dùng cái đầu; để xử lý người khác, hãy dùng trái tim.”

“To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart.” (Eleanor Roosevelt)

65. “Hãy làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, ngay nơi bạn đang đứng.”

“Do what you can, with what you have, where you are.” (Theodore Roosevelt)

Câu nói hay về cảm hứng và sức mạnh tinh thần

66. “Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa chặng đường.”

“Believe you can and you’re halfway there.” (Theodore Roosevelt)

67. “Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống không phải là vật chất.”

“The best things in life are not things.” (Art Buchwald)

68. “Cuộc sống là để tạo ra ảnh hưởng, không phải để tạo ra thu nhập.”

“Life is about making an impact, not making an income.” (Kevin Kruse)

69. “Thử thách là những gì làm cho cuộc sống thú vị và vượt qua chúng là những gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa.”

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” (Joshua J. Marine)

70. “Hãy luôn hướng mặt về phía ánh nắng và bóng tối sẽ ngã sau lưng bạn.”

“Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you.” (Walt Whitman)

71. “Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu khác hoặc mơ ước giấc mơ mới.”

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” (C.S. Lewis)

72. “Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: điều quan trọng là sự can đảm để tiếp tục.”

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” (Winston Churchill)

73. “Chúng ta kiếm sống bằng những gì chúng ta nhận được, nhưng chúng ta tạo ra cuộc sống bằng những gì chúng ta cho đi.”

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” (Winston Churchill)

74. “Sự trả thù tốt nhất là thành công vang dội.”

“The best revenge is massive success.” (Frank Sinatra)

Câu nói nay về tầm quan trọng của sự phục vụ và tương tác

75. “Câu hỏi dai dẳng và cấp bách nhất của cuộc đời là, ‘Bạn đang làm gì cho người khác?’”

“Life’s most persistent and urgent question is, ‘What are you doing for others?’” (Martin Luther King Jr.)

76. “Những gì bạn nhận được khi đạt được mục tiêu của mình không quan trọng bằng những gì bạn trở thành khi đạt được mục tiêu đó.”

“What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.” (Zig Ziglar)

77. “Đừng để việc kiếm sống ngăn cản bạn tạo dựng một cuộc sống.”

“Do not let making a living prevent you from making a life.” (John Wooden)

Câu nói nay về tầm quan trọng của sự phục vụ và tương tác

78. “Cuộc sống là một hành trình phải được đi dù cho những con đường và chỗ ở có tồi tệ đến đâu.”

“Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations.” (Oliver Goldsmith)

79. “Cuộc sống là những gì chúng ta tạo ra, luôn luôn như vậy, và sẽ luôn như vậy.”

“Life is what we make it, always has been, always will be.” (Grandma Moses)

80. “Cuộc hành trình duy nhất là cuộc hành trình bên trong.”

“The only journey is the one within.” (Rainer Maria Rilke)

81. “Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian của ngày hôm nay.”

“Don’t let yesterday take up too much of today.” (Will Rogers)

Xem thêm:

Hãy để những câu nói hay về ý nghĩa cuộc sống trên làm nguồn động viên và định hình tư duy tích cực của bạn, giúp chúng ta vượt qua những thử thách và tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Sống mỗi ngày với niềm đam mê và hứng khởi, để cuộc đời của bạn trở thành một câu chuyện đáng kể và đáng nhớ. Cuộc đời đáng sống khi chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc, khi chúng ta tạo ra ý nghĩa và giá trị từ những trải nghiệm của mình.


Nội dung: Tổng hợp và review bởi DIMI BOOK
Hình ảnh: Internet
(*) Bản quyền bài viết thuộc về DIMI BOOK. Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ “DIMI BOOK” hoặc “dimibook.com” khi chia sẻ hoặc trích dẫn trên các nền tảng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *