Skip links

Author: Khánh Ly

11 cuốn sách được mong đợi nhất 2022

Bạn đặt mục tiêu cho mình đọc bao nhiêu cuốn sách mỗi năm?  Nếu như bạn đã đi qua hết các tác phẩm kinh điển “nhẵn mặt” với độc giả rồi thì việc “săn lùng” những cuốn sách mới được mong đợi nhất trong năm